Unga som vill bli bra skyttar

Kanske du är skytteintresserad och har lust börja med skytte som hobby? Oavsett om du föredrar pistol- eller gevärsskytte så finns det mängder av olika och varierade grenar. Sportskytte är för alla, det finns inga större gränser varken när det gäller ålder eller kön. Skytte kan utövas sittande, stående eller liggande. Vapnet kan vara ett luftgevär, ett kulgevär eller ett hagelgevär. Målavståndet kan vara allt från 10 meter till över 300 meter.

Ungdomsskytte

Det vanligaste bland ungdomar är att börja skjuta med luftgevär eller luftpistol. Lite senare när grunderna i skyttet har övats in brukar det bli dags att prova på skytte med kulgevär av grövre kaliber och på längre avstånd, typ 50 och 300 meter. Lerduve- och trapskytte med hagelgevär är också ganska populärt.

Skjutteknik

När det talas om skjutteknik så nämns olika faserna i skytte, dessa är andning, avfyring och riktning. Dessa är av stor vikt inom alla typer av skytte, speciellt inom pistol och gevär, och om de är bra samordnade ger de vad som brukar kallas god timing. Detta innebär att vapnet avfyras just i rätt tillfälle och med siktet i mitten av målet.

Andning

När vi andas normalt gör vi detta automatiskt och omedvetet. Vid vissa tillfällen är det dock viktigt att styra vår in- och utandning, som i detta fall, vid skytte. Det är just i förlängningen av andningspausen skottet bör avfyras. Om avtryckaren in aktiveras under denna paus är det viktigt att avbryta och börja om från början, om skottet ändå avfyras när vi andas in eller ut blir resultatet inte det bästa. Det är med andra ord en avgörande faktor vid skytte att vi bör bygga upp en rutin för hur vi andas före och efter skottets avfyring.

Avfyring

Om vi inte lyckas utföra en bra avfyring av våra skott blir träffarna nästan uteslutande dåliga. Avfyringen är alltså mycket viktig. I vissa fall kan det till och med vara så att så länge avfyringen är perfekt kan det leda till en bra träff även om siktbilden inte är den bästa. Vid stående skytte är avfyringen viktigare än i sittande och liggande läge, detta beror på att i just stående skytte är rörelserna av geväret mer oregelbundna och större. Mycket träning ger erfarenhet och med tiden kan vi alla bli bra skyttar och alltid veta när skottet bör avfyras.